Hoe bepalen we nu de prijs?

Uiteraard wilt u graag van tevoren weten wat een nieuwe vloer u gaat kosten. Die uitspraak is altijd lastig te doen. Om u toch een indicatie te geven, hebben wij de prijs van de vloer per vierkante meter vermeld. Deze prijs is gebaseerd op de standaard werkzaamheden die altijd noodzakelijk zijn en in veel gevallen ook voldoende zijn. Helaas komt het ook vaak voor dat het niet een standaard situatie is, en er extra werkzaamheden en materialen moeten worden gebruikt.

Tijdens het adviesgesprek gaan we daarom dan ook nog even verder in op de kosten. De uiteindelijke prijs is altijd afhankelijk van de staat van de huidige vloer en welke werkzaamheden en materialen er voor nodig zijn, om de vloer gereed te maken voor het leggen van pvc.

We gaan hierbij uit van een standaard zandcement dekvloer. Weet u al van tevoren dat u een ander soort vloer hebt, vermeld dat dan direct, dan bespaart u zich teleurstellingen achteraf. Toch is er bijna geen vloer, waar geen pvc op gelegd kan worden.

Maar hoe komt de prijs nu eigenlijk tot stand?

De standaard prijzen worden berekend aan de hand van het standaard proces om een vloer te leggen. Wij nemen u even mee in dit proces, zodat u begrijpt welke werkzaamheden er worden uitgevoerd.

Het standaard proces

Voor de standaard prijzen gaan we uit van een schone kale zandcement dekvloer en een volledig lege ruimte. Voor aanvang wordt de vloer eerst nog een keer op verschillende plaatsen gecontroleerd op vochtgehalte. Als dit binnen de marges ligt, dan kunnen de werkzaamheden beginnen.

Eerst wordt de vloer geschuurd en worden de kanten goed schoon en strak gemaakt. Vooral stuc-spetters kunnen problemen geven verderop in het traject, dus goed schoonmaken is een must. Daarna wordt de vloer tot in de hoekjes schoongemaakt door intensief te stofzuigen. Als de vloer dan mooi schoon, droog en stofvrij is, zal de vloer in de primer worden gezet. Hiermee wordt voorkomen dat het vocht dat tijdens het egaliseren te snel in de vloer verdwijnt. Dat levert een slechte basis op om op te kunnen leggen en dat kun je hiermee prima voorkomen. Het kan zijn dat een vloer zo zuigend is, dat er een tweede laag primer op moet worden aangebracht. 

Vanaf het in de primer zetten is het zaak dat er zo min mogelijk over de vloer wordt gelopen. Daarmee kun je de primerlaag stuk maken en dat geeft weer aanleiding tot een slecht resultaat. 

Als de primer volgens de voorschriften gedroogd is, wordt er geëgaliseerd. Hierbij wordt er veel vocht op de vloer gebracht die gedeeltelijk door de ondervloer zal worden opgenomen. Een groot gedeelte droogt 'in de lucht'. Het is daarom van belang om goed te ventileren en dus en raampje open te zetten. Na het egaliseren kan er, afhankelijk van het gebruikte product, gedurende 3 tot 12 uur niet over de vloer gelopen worden. 

Zodra de egaline goed gedroogd en uitgehard is, zal opnieuw het schuren en schoonmaken beginnen. Nu ter voorbereiding om te kunnen leggen. Na die voorbereidingen wordt de vloer uitgezet en zal een eerste baan worden gelegd. Dat is de basis waartegen de rest van de vloer wordt gelegd, dus die moet goed zijn. Na het leggen van de 'body' zullen de randen worden afgewerkt. Vooral het snijwerk bij deurposten en andere obstakels vergen veel tijd. Hiermee wordt voldoende rekening gehouden in de standaard offerte.

De kosten

In het bovenstaande standaard proces zijn de kosten transparant te berekenen. Deze bestaan uit de arbeid: schoonsteken, schuren, stofzuigen, primeren, egaliseren, nogmaals schoonsteken, schuren, lijmen, leggen en afwerken, en uit materiaal: primer, egaline, lijm en het pvc natuurlijk. 

Doordat deze werkzaamheden en producten altijd nodig zijn, vormen ze de basis van de prijs die we berekenen op de site. 

Wat is er niet standaard?

Stel dat de ondervloer te vochtig blijkt te zijn. Dan zal al er een zogenaamd vochtscherm aangebracht moeten worden, wat extra kosten met zich meebrengt, die in rekening gebracht moeten worden. Hetzelfde geldt ook voor slechte vloeren. In het uiterste geval wordt de vloer afgekeurd, en moet er eerst een nieuwe vloer worden gestort. Dat brengt enorme kosten met zich mee, en daarom stellen wij ook zoveel vragen bij het adviesgesprek, en onderzoeken we de vloer ook zo terdege. Dit allemaal om al vooraf de werkzaamheden in te kunnen schatten, zodat niemand met onverwachte hoge kosten wordt opgezadeld. 

Vloerverwarming

Pvc kan prima op vloerverwarming. Niets lijkt comfortabeler als vloerverwarming onder een pvc-vloer. Het komt dan ook vaak voor dat hier vragen over zijn. Aan een vloer op vloerverwarming kunnen extra kosten verbonden zijn. Dat ligt voornamelijk aan de wijze van installatie:

  1. Bij de bouw van het huis worden de buizen direct op de bewapening gemonteerd en vervolgens wordt de afwerkvloer daarop gestort. Met deze methode kan het volgens de standaard werkzaamheden worden gelegd, mits er geen andere uitzonderingen zijn.
  2. Bij renovatie kunnen de verwarmingsslangen worden ingefreesd. Dit levert meestal extra werk op voor de stoffeerder. Niet alleen moeten de sleuven worden 'dichtgezet', maar er moet ook gecontroleerd worden of de buis overal wel de minimale diepte behaald. Als dat niet het geval is, dan moet dat hersteld worden, wat extra kosten met zich meebrengt. Ook is er extra materiaal nodig om de sleuven goed te dichten. 
Aanbouwen

Soms wordt er een stuk bij het huis aangebouwd. Een goede aannemer zorgt er dan voor dat de juiste techniek wordt gebruikt, om toekomstige scheurvorming te voorkomen. Helaas wordt er nog wel eens de hand mee gelicht en dan zit u met de gebakken peren. Sowieso zullen de naden tussen de verschillende bouwdelen met een glasmat worden verstevigd. Ook dit zal vooraf al worden aangegeven, want het brengt extra kosten met zich mee!